calendar calendar    

Chuyến lặn biển

(Tour tập thể)

* Khởi hành tại khách sạn lúc 7:30 sáng.

* Lên tàu đi Hòn Mun(khu bảo tồn).

* Thực hiện chuyến lặn thứ nhất.

* Nghỉ ngơi dùng café và trái cây.

* Thực hiện chuyến lặn thứ hai.

* Về đất liền và dùng bữa trưa.

* Trở về khách sạn lúc 2 giờ chiều.

Bao gồm: Tàu – Hướng dẫn viên – Thiết bị lặn – Nước uống – Ăn trưa - Phí bảo vệ san hô.

Snorkeling: 14 USD

Discover Scuba Diving: 35 USD (2 dives – 50 USD)

Fun Dive: 32 USD (2 dives – 39 USD)

Open water course:

* PADI 300 USD

* SSI 200 USD

* SDI 200 USD

Advanced open water course:

* PADI 300 USD

* SSI 200 USD (2 – 3 days)

* SDI 200 USD

Rescue dive course:

* PADI 360 USD

* SSI 280 USD

* SDI 280 USD


Bản quyền của khách sạn Hà Nội Golden © 2013    RSS Feed 

Trang chủ     Giới thiệu     Phòng     Hình ảnh     Đặt phòng     Nhận xét  
Chính sách     Liên hệ